Договір-оферта

Компанія Компания FastVPS Eesti OU, зареєстрована в Комерційному реєстрі Естонської Республіки під № 12101479, поміщає на своїй сторінці цей договір публічної оферти для фізичних та юридичних осіб.

Зміст договору  

 1. Основні поняття, терміни і визначення
 2. Предмет договору
 3. Особливості послуг Компанії
 4. Зона відповідальності
 5. Порядок реєстрації
 6. Порядок надання послуг та оплата
 7. Повернення коштів Клієнту
 8. Права та обов'язки Клієнта
 9. Права та обов'язки Компанії
 10. Контроль трафіку
 11. Заборонений контент та ПЗ
 12. Гарантія рівня сервісу
 13. Партнерська програма, політика знижок
 14. Суттєві доповнення для тарифів OVZ на базі OpenVZ
 15. Додаткові послуги для виділених серверів
 16. Суттєві доповнення для тарифів FPS на базі Parallels
 17. SMS та e-mail інформування
 18. Суттєві умови по виділенню Ipv4 адрес та мереж
 19. Регламент надання безкоштовної технічної підтримки
 20. Відповідальність сторін, вирішення суперечок
 21. Зміна договору та відмова від договору

1.  Основні поняття, терміни та визначення

1.1.  Послуга – це послуга або робота, що надається (виконується) Компанією відповідно до цього Договору;

1.2.  Білінг-система – автоматизована система обліку наданих Послуг, їх тарифікації і виставлення рахунків для оплати. Білінг-система Компанії розташована за адресою: bill2fast.com

1.3.  Тікет-система — система комунікації між Компанією та Клієнтом, організована через білінг-систему Виконавця;

1.4.  Хост-машина/нода —  платформа, на якій розташована певна кількість віртуальних машин (VPS, VDS); 

1.5.  Дата-центр (ДЦ) — спеціалізована будівля для розміщення серверного та комунікаційного устаткування і підключення до каналів мережі Інтернет; Також розуміється як стороння Компанія(ї) (третя особа), що надає послуги Компанії, крім випадків, коли мається на увазі власний дата-центр Компанії;

1.6.  Операці́йна систе́ма (ОС) — це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

1.7.  Програмне забезпечення (ПЗ) — сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм; 

1.8.  Панель управління — програмне забезпечення для видаленого адміністрування веб-сервера через браузер; 

1.9.  Домен — це текстовий запис на сервері DNS, що дозволяє отримати доступ до потрібних ресурсів за рахунок адресації; 

1.10.        Трафік — об'єм інформації, що передається через мережі Інтернет за певний період часу;

1.11.        Сервер — апаратне забезпечення, виділене і/або спеціалізоване для виконання на ньому сервісного програмного забезпечення; 

1.12.        Виділений сервер — вигляд хостингу, при якому Клієнтові цілком надається окремий фізичний сервер; 

1.13.        Віртуальний виділений сервер VPS/VDS (Virtual Private Server / Virtual Didicated Server) — вид хостингу, при якому фізичний сервер розподіляється на декілька так званих віртуальних виділених серверів, які у свою чергу надаються Клієнтові в оренду;

1.14.        Компанія – юридична особа (комерційне суспільство) FastVPS Eesti OU, що здійснює послуги за даною угодою; 

1.15.        Клієнт – Користувач, фізична або юридична особа, що отримує послуги оренди виділеного сервера і віртуального виділеного сервера, описану в главі 2 цього договору;  

1.16.        Кінцевий користувач – Клієнт, що не надає послугу оренди виділеного сервера і віртуального виділеного сервера;

1.17.        Домашня сторінка – домашня сторінка FastVPS Eesti OU, розміщена в Інтернеті за адресою: www.fastvps.ru;  

1.18.        Блокування сервера – стан виділеного віртуального або фізичного сервера, при якому він не може виконувати поставлених на нього завдань, але при цьому зберігає всю інформацію в актуальному стані;

1.19.        Особисті дані – дані про фізичну особу, отримані Компанією у зв'язку з наданням послуг за даною угодою;

1.20.        RIPENCC– організація, що здійснює управління IP адресним простором в регіоні Європа; 

1.21.        DOS, DDoS - атака на обчислювальну систему з метою її виведення з ладу. 

2.  Предмет договору

2.1. Предметом цього договору оферти для фізичних та юридичних осіб є надання Компанією послуг оренди виділеного сервера і/або віртуального виділеного сервера у вигляді надання Клієнтам ресурсів виділених серверів з підключенням їх до локальної мережі та забезпеченням інформаційного обміну з мережею Інтернет (хостингів), а також розміщення на них інформації Клієнтів. Договір з його умовами, які регулюють користування та надання послуг, є угодою для отримання послуги. Клієнт зобов'язується оплатити ці послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

2.2. Цей договір укладається на невизначений термін і набирає чинності з моменту його прийняття, описаного в пункті 5.10 цього договору.

2.3. Всі додаткові послуги, не описані в п.2.1., надаються Клієнтові відповідно до додаткової угоди, яка буде невід'ємною частиною цього договору.

3.  Особливості послуг Компанії

3.1. Компанія, надаючи Клієнтові описані п.2.1. послуги, стежить за працездатністю устаткування, на якому організований віртуальний виділений сервер і забезпечує якість його роботи. Клієнт самостійно стежить за працездатністю віртуального виділеного сервера.

3.2. Клієнт самостійно стежить за працездатністю фізичного виділеного сервера.

3.3. Надання послуг, описаних в розділах 2 і 3 цього договору, здійснюється Компанією. Умови цього договору застосовуються для всіх Клієнтів, що мають місце проживання або діяльності в Російській Федерації, Україні, Естонії або в будь-якій іншій країні. Умови цього договору є вірними для всіх пакетів/тарифів і країн, в яких надаються ці послуги.

3.3.1. Уповноважені Компанією агенти не є постачальниками послуг і не можуть нести відповідальність за їх якість. При виникненні у Клієнта претензій до роботи служби технічної підтримки або відділу по роботі з Клієнтами Компанії, Клієнт може повідомити про це за адресою complain@fastvps.ru

3.4. Реєстрація та оплата за особовим рахунком Клієнта відбувається в порядку, передбаченому розділами 5, 6 і 7 цього договору в білінг Компанії FastVPS Eesti OU за адресою http://bill2fast.com/ і являється підтвержденням ознайомлення Клієнта та його повну згоду зі всіма умовами договору.

3.5. Цей договір регулює взаємини між компанією FastVPS Eesti OU (надалі Компанія) і Клієнтом Компанії (надалі Клієнт). Даний договір-оферта не вимагає підписання письмово.

4.  Зона відповідальності

4.1. Якість роботи хост-машин (VPS нод), а також мережі Дата-центру (до бордерних маршрутизаторів) забезпечуються силами Компанії. 

4.2. Вибір конфігурації, неполадки з ОС, працездатністю VPS/VDS (якщо вони не викликані порушенням, вказаним в пункті 4.1.) повністю є діяльністю Клієнта і працюють під його відповідальність.

5.  Порядок реєстрації  

5.1. За бажанням отримувати послуги, передбачені в розділах 2 і 3 справжнього договору, Клієнт реєструється в білінг системі Компанії за адресою bill2fast.com. При реєстрації в обов'язковому порядку вказуються наступні дані (див. реєстраційну форму на сторінці Компанії https://bill2fast.com/register.php): 

5.1.1. ім'я, прізвище; 

5.1.2. електрона адреса;

5.1.3. повний номер (без коду країни) мобільного (стільникового) телефону; 

5.1.4. повна адреса мешкання, що включає вулицю, будинок, квартиру.

5.2. Вказані в пункті 5.1 дані мають бути достовірними. Клієнт має бути готовим до перевірки цих даних за вказаним телефоном. В іншому випадку, Компанія в праві відмовити Клієнтові в наданні послуг.

5.3. Компанія не вимагає обов'язкової реєстрації або наявності домена для використання з VPS або виділеним сервером. При реєстрації можна вказати, що домен вже існує або реєструється в іншій фірмі.

5.4. Після реєстрації, в порядку, передбаченому п. 5.1. договору, Клієнт одержує по електронній пошті інформаційний лист та SMS зі всіма необхідними технічними даними, а також інструкції по оплаті.

5.5. Термін реєстрації необмежений. Після проведеної реєстрації, Клієнт може сплатити замовлені послуги у будь-який момент. Але оплата буде здійснюватись відповідно до поточних тарифів, з якими він може ознайомитися на сайті Компанії www.fastvps.ru

5.6. Якщо Компанія не може надати вказану в розділах 2 і 3 цього договору послугу з технічних, надзвичайних або інших об'єктивних причин, то Клієнтові повертаються кошти, в передбаченому цим договором порядку.

5.7. Якщо реєстрація не відбувається через неспівпадіння даних Клієнта або по іншим причинам, то Компанія може запропонувати Клієнтові надати документи, підтверджуючі його особу. 

5.7.1. В разі вказівки свідомо недостовірних даних, неспівпадання IP та номеру телефону з вказаним місцем розташування клієнта, підтверджуючим документом може служити скан-копія рахунків за квартиру/телефон з штампом про оплату і вказівкою адреси та імені, прізвища абонента.

5.8. При відновленні договору Клієнтом (якщо він був припинений), перевірка Компанією номера мобільного телефону Клієнта відбувається в автоматичному порядку перед кожним новим замовленням.

5.9. Реєстрація, описана в даному розділі, означає згоду Клієнта (акцепт) на укладання цього договору на вказаних умовах.

5.10. Приймаючи цей договір, Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Компанією даних Клієнта, на умовах  та в порядку, встановленому в даному розділі. 

5.11. Клієнт може не давати своєї згоди на обробку визначених в договорі даних або відмовитися від раніше даної згоди, про що повинен надати клопотання відповідно до умов цього договору.

6.  Порядок надання послуг та оплата

6.1. Послуги оплачуються Клієнтом самостійно за допомогою білінг-панелі Компанії, окрім випадків ручної оплати (ручна оплата – це оплата за рахунком Компанії через банк).

6.2. Всі послуги за даною угодою здійснюються лише після виконання умов оплати, описаних в даному розділі. Тестовий період Компанією не надається.

6.3. Оплата виконується за вибором Клієнта по системі, розміщеній на основній сторінці Компанії за адресою www.fastvps.ru, або проводиться в ручному режимі, відповідно до умов, викладених в п.6.1. цього договору.

6.4. Після здійснення Клієнтом автоматичної оплати, вказаної в п. 6.1., в білінг-системі Компанії фіксується факт оплати.

6.5. Для проведення оплати в ручному режимі, Клієнтові необхідно зв'язатися з Відділом по роботі з Клієнтами і угодити порядок проведення оплати. Факт оплати вважається здійсненим після реєстрації його співробітником Відділу по роботі з Клієнтами в білінг-системі Компанії.

6.6. Рахунок, виставлений білінг-системою за подальший період, має бути сплачений не пізнішим за дату, вказану в рахунку. В іншому випадку, сервер буде заблокований автоматично протягом 24-х годин після закінчення терміну оплати.

6.7. Після блокування, образ VPS зберігається протягом 14 (чотирнадцяти) діб.  Інформація з бекап-серверу видаляється разом з послугою. Після цього відновлення даних неможливе.

6.8.  Інформація на виділеному сервері зберігається протягом 5 (п'яти) діб після закінчення терміну оплати, після цього Компанія залишає за собою право видалити інформацію Клієнта і здати сервер повторно, у тому числі включаючи всю інформацію на бекап-сервері для виділеного сервера.

6.9. При порушенні Клієнтом оплати більш, ніж на одну добу, до неоплаченого рахунку додається 10% від суми рахунку, як санкція за порушення терміну оплати.

6.10. Розблокування VPS/виделенного сервера у випадку, передбаченому п. 6.6. цього договору, виконується протягом 24-х годин після отримання повної оплати за послугу. Клієнтові рекомендується створити тікет (тобто повідомити в клієнтський відділ Компанії) про виконану оплату.

6.11. При настанні випадку, описаного в пункті 6.6., Клієнтові необхідно сплатити послугу, включаючи період, на який послуга була заблокована. 

6.12. Термін активації віртуального виділеного сервера складає до 1 години з 10.00 до 18.00 МСК в разі стандартного замовлення (без конфігурації ПО), або в разі використання панелі управління Fastpanel. У останніх випадках, час активації може зайняти від 24 до 48 годин. 

6.13. За місячний період оплати VPS/виділеного сервера приймається 30 календарних днів. 

6.14. Оплата Клієнтом послуг Компанії у валюті, відмінній від euro, здійснюється на основі умов, що вказуються в білінг-системі Компанії на момент оплати. 

6.15. Клієнт повинен своєчасно оплачувати рахунки Компанії, що виставляються йому на передбаченому цим договором носієві. Якщо Клієнт не отримав рахунок для оплати послуг, він повинен повідомити про це Компанію.

6.16. При виникненні боргу у Клієнта, Компанія має право передати боргову вимогу відносно Клієнта третій особі. В цьому випадку Клієнт повинен сплатити не лише борг за спожиті послуги з тарифу, але і витрати у зв'язку з борговою вимогою.  

6.17. Компанія не надає послуги на основі принципу надання кредиту.

6.18. В разі пред'явлення Клієнтом претензій по оплаті, які він може пред'явити Компанії протягом одного року з тієї миті як він дізнався, або повинен був дізнатися про підстави для претензії, він повинен своєчасно оплачувати ті послуги, які не оскаржує. 

  7.  Повернення коштів Клієнт 

7.1. Клієнт має право повернути свої кошти за невикористані послуги відповідно до п.7.4. цього договору. Ці засоби зараховуються на аккаунт Клієнта в білінг-систему Компанії і можуть бути витрачені на будь-які інші послуги Компанії, переведені на аккаунт іншого Клієнта, або можуть бути повернені Клієнтові:  

7.1.1. на Е гаманець в платіжній системі Webmoney; 

7.1.2. на кредитну карту або Paypal, за умови, що оплата рахунку була здійснена кредитною картою або Paypal;

7.1.3. на банківський (розрахунковий) рахунок Клієнта. 

7.2. Повернення засобів, вказане в п. 7.1. здійснюється протягом 30 календарних днів. 

7.3. Для повернення засобів, Клієнт повинен створити тікет у Відділ по роботі з Клієнтами. 

7.4. Клієнтові повертається лише фактично сплачена ним невикористана сума. Повернення коштів виконується лише за основну послугу, таку як: 

- VPS сервер; 

- Виділений сервер.

7.5. Не повертається вартість установки, панелей управління, передоплата та вартість встановлення за IP адреси і dns-сервіс, доменні імена, панелі управління та інші послуги, що не відносяться до основних. 

7.6. Повернення коштів, передбачене пунктами 7.1 і 7.4 цього договору, здійснюється лише за повні невикористані місяці.

7.7. З суми повернення також утримується комісія у розмірі 7% при поверненні коштів на Webmoney, кредитну карту або Paypal, а також 5.75 євро при поверненні коштів на банківський (розрахунковий) рахунок Клієнта. 

7.8. Якщо з вини Клієнта, якому виконується повернення коштів, Компанії був причинений збиток (відключення серверів, мереж, попадання IP в black-list і тому подібне), цей збиток відшкодовується Клієнтом з суми повернення в ході досудового або судового виробництва.

8.  Права та обов'язки Клієнта

8.1. За умовами цього договору, перепродаж послуг Компанії без узгодження з Відділом по роботі з Клієнтами і без оформлення окремого договору не допускається. 

8.2. Після реєстрації Клієнта, коли йому надається root доступ до сервера, відповідальність за використання сервера переходить до Клієнта за умовами, викладеними в цьому договорі.

8.3. Клієнт має право встановлювати та використовувати будь-яке ПЗ (програмне забезпечення) на своєму VPS/виділеному сервері, якщо воно є легальним і не порушує норм, що діють, авторських і суміжних з ним прав за законодавством країни його знаходження, а також норм етики та моралі.

8.4. Також Клієнт зобов'язаний стежити за відповідністю всіх розміщених ним матеріалів (у тому числі посилань на них), використовуваного ПЗ, контентом, розміщеним на сервері, не порушувати норм, що діють, авторських та суміжних з ним прав за законодавством країни його знаходження, а також інших норм права, етики та моралі.

8.5. При використанні своїх прав, викладених в пункті 8.3, Клієнт повністю відповідає за свої публічні вислови на своєму VPS/виділеному сервері та дії, обернені проти Компанії, або проти інших користувачів в цинічній або іншій недопустимій формі, що перечать загальноприйнятим нормам моралі та етики.

8.6. Клієнт не може використовувати неіснуючі зворотні адреси пошти, здійснювати mailbombing, SPAM розсилки по електронній пошті, SPAM на форуми, гостьові книги, інші подібні он-лайн співтовариства. 

8.7. Якщо Клієнт допускає порушення, викладені в пунктах 8.4.-8.6. цього договору, Компанія має право заблокувати виділений сервер Клієнта відповідно до пункту 8.9. цього договору.

8.8. Всі питання, пов'язані з працездатністю сервера Клієнта, приймаються лише через тікет-систему Компанії, у встановленому в розділі 5 порядку. При зверненні обов'язково вказувати всі необхідні дані.

8.9. В разі неприйняття Клієнтом заходів за скаргою, що надійшла, а також у випадку, описаному в пункті 9.4. цього договору, Компанія і Дата-центр Компанії залишають за собою право блокування Клієнта без додаткового повідомлення.

8.10. Клієнт несе матеріальну відповідальність за спричинення ним збитку Компанії, якщо він неправильно використовує налаштування BIOS, внаслідок чого виходить з ладу устаткування дата-центру. Такий збиток має бути відшкодований Клієнтом в повному об'ємі в ході досудового або судового виробництва.

8.11. За умовами цього договору, для Клієнта недопустимо самовільне підключення не виділених серверу додаткових адрес IP. Інакше - сервер автоматично блокується Компанією, про що він інформується Компанією через тікет-систему.

8.12. При блокуванні виділеного сервера Клієнта через скарги (і відсутності реакції на неї) і/або в наслідок інших причин деструктивного характеру (сканування мережі, вихiдної DDoS-атаки і т.д.) Компанія має право вимагати з Клієнта оплати компенсації за розблокування в розмірі 20 р.о. за кожне наступне розблокування, крім першого протягом календарного місяця.

  9.  Права та обов'язки Компанії

9.1. Послуги Компанії надаються відповідно до умов, викладених в цьому договорі. Зміни цього договору відбуваються в порядку, передбаченому главою 21 «Зміни договору і відмову від договору».

9.2. Компанія зобов'язується підтримувати належну якість хост-машин та нод, усувати всі несправності в можливо короткі терміни. А також своєчасно реагувати на скарги Клієнтів, сигнали про несправність та своєчасно їх виправляти.

9.3. Всі планові технічні роботи проводяться з 21 вечора до 9 ранку за московським часом, за винятком аварійних та форс-мажорних ситуацій.

9.4. Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом за неправомірні дії третіх осіб, в результаті яких може бути розголошена конфіденційна інформація Клієнта або здійснені інші дії, що викликають псування устаткування Компанії, викрадення і псування інформації Клієнта. Компанія не несе відповідальність за неможливість доступу до сервісів з вини третіх осіб (наприклад, Інтернет-провайдерів), але Компанія приймає всі необхідні та можливі заходи для усунення несприятливих наслідків та дій.

9.5. Компанія має право припинити роботу сервісів та серверів Клієнтів через DDoS або іншу мережеву атаку, для проведення планового обслуговування, в разі форс-мажорних обставин. 9.6. Компанія відповідає за швидкість доступу до ресурсів Клієнта та доступність ресурсів Клієнта лише в межах дата-центру Компанії.

9.7. Компанія не несе відповідальність за роботу ПЗ, встановленого Клієнтом, відповідно до пункту 8.3. цього договору на серверах Компанії, у тому числі за ПЗ, придбане через білінг-систему Компанії. 

9.8. Компанія має право вилучити додаткові IP адреси, що не використовуються Клієнтом, а також в разі використання IP адрес не за призначенням, вказаному в заявці на отримання. Оплата за установку і використання IP не повертається.

9.9. Компанія має право, до видачі сервера Клієнтові, замінити комплектуючі виділеного сервера на аналогічні по характеристикам, або кращі, без попереднього повідомлення Клієнта. 

9.10. Компанія знімає з себе відповідальність щодо рішення відносно Клієнта, в разі порушення ним авторських і суміжних прав без явних доказів (нотаріально завірених документів, вирішення суду) на контент в будь-якому його вигляді (текстовий, графічний, відео, за винятком програмного забезпечення).

9.11. Оскільки дата-центр Компанії має власну службу обробки скарг і самостійно приймає вирішення щодо правомірності скарг на Клієнта Компанії, Компанія знімає з себе відповідальність перед Клієнтом за дії дата-центру з обробки і реакції на скарги (блокування, видалення) і має право в превентивному порядку блокувати послуги Клієнта до моменту усунення порушення, виявленого службою обробки скарг дата-центру. Рішення cлужби обробки скарг дата-центру можуть бути оскаржені Клієнтом безпосередньо у Дата-центрі, Компанія не несе відповідальності за неправомірність рішень Дата-Центру відносно Клієнта та їх наслідків.

9.12. Компанія залишає за собою право припинити надання VPS послуг, негайно і без попередження, в разі вхідної DDoS-атаки, яка загрожує устаткуванню Компанії (від 30 000 pps). 

9.13. Компанія має право стягувати додаткові платежі, окрім вказаних на сайті, у тому числі за операції, пов'язані з розблокуванням серверів/IP адрес Замовника, заблокованих з вини Замовника.

10.  Контроль трафіку 

10.1. Клієнт зобов'язаний контролювати весь трафік, що генерується його VPS/виділеним сервером. За єдино коректну приймається статистика трафіку, отримана за допомогою апаратно-технічного комплексу Компанії та дата-центру.

10.1.2. Швидкість інтернет-підключення для VPS: для лінійок EVO-SSD, SSD-K, ML-SSD, WHS - 100 Мбіт / сек; для EVO і FPS тарифів - 50 Мбіт / сек; для OVZ-1 і OVZ-2 - 20 Мбіт / сек; OVZ-3 і OVZ-4 - 25 Мбіт / сек; для OVZ-6 - 30 Мбіт / сек. Для тарифів US-EVO-SSD - 50 Мбіт / сек, RU-EVO-SSD - 30 Мбіт / сек. Швидкість підключення може бути знижена у разі перевищення місячного безкоштовного ліміту трафіку на VPS і / або порушення правил використання VPS, в тому числі в разі розміщення на VPS трафікогенеруючих проектів.

10.1.3. Додатковий трафік для VPS може бути придбаний за ціною 6.9 євро за 100 ГБ на основі передоплати.

10.1.4. Підрахунок трафіку для VPS та виділених серверів робиться за календарними місяцями, незалежно від дати оплати сервера. 

10.1.5. На VPS та виділених серверах враховується сумарний об'єм вхідного і вихідного трафіку.

10.2. Контроль кількості спожитого трафіку виробляється клієнтом самостійно, за необхідності, у будь-який момент Клієнт може запитати в Компанії статистику по спожитому трафіку на основі показників Компанії.

10.3. При перевищенні вжитку виділеного трафіку, VPS клієнта блокується автоматично. Для розблокування та оплати додаткового трафіку (не менше 100 ГБ), клієнтові необхідно зв'язатися з Відділом по роботі з клієнтами.

10.4. Досягнення VPS порогового ліміту в 1.5 ТБ на OVZ тарифах і 10 ТБ на FPS тарифах автоматично підтверджує згоду Клієнта на оплату додаткових 100 ГБ трафіку, які можуть бути використані в поточному сплаченому періоді. Без оплати даного трафіку, розблокування VPS неможливе, у тому числі в наступному платіжному періоді.

10.5. При перевищенні швидкості з'єднання на VPS (на тарифах OVZ) понад 15.5 мбіт/сек впродовж 5 та більше хвилин, Компанія має право заблокувати аккаунти до з'ясування обставин. 

10.6. Компанія та Дата-центр мають право заблокувати сервера клієнта, в разі вхідної атаки DDоS на весь період атаки.

10.7. Перевищення трафіку в 20 ТБ на виділеному сервері для тарифів до 98 р.о. (30 ТБ для тарифів від 99 р.о. до 298 р.о. і 50 ТБ для тарифів від 299 р.о.) веде до зниження швидкості порту підключення до 10 Мбіт/сек. Дане обмеження діє постійно і може бути скасоване лише в разі згоди оплати можливого перевищення трафіку, виходячи з вартості 1.99 євро за 1 ТБ (в цьому випадку швидкість порту зберігається на рівні 1 Гб/сек для будь-яких об'ємів трафіку).

10.7.1. Для зняття обмеження на швидкість порту Клієнтові необхідно внести мінімальний депозит до 29.9 євро та оплату за перший 1 ТБ трафіку. Депозит повинен зберігатися на рахунку Клієнта постійно та не може бути витрачений на оплату послуг Компанії. 

10.7.2. Додатковий платний трафік округляється до ТБ, тобто 2 ТБ + 100 MB = 3 TБ, 2 TБ + 1,1 TБ = 4 TБ 

10.7.3. В разі відключення сервера через DDоS атаки, підрахунок трафіку також здійснюється дата-центром.

10.7.4. Оплата додаткового трафіку має бути вироблена не пізніше, ніж через 3 дні після виставляння рахунку. 

10.7.5. Статистика використання трафіку доступна Клієнтові в аккаунті Білінг-панелі (Мої Сервери — Детальна інформація по послузі) та приймається за єдино коректну.

10.7.6. Якщо обмеження швидкості порту знімається на момент, коли сервером витрачено більше ніж 20 ТБ для тарифів до 98 р.о. (30 ТБ для тарифів від 99 р.о. до 298 р.о. і 50 ТБ для тарифів від 299 р.о.) понад безкоштовний ліміт, Клієнт також оплачує всю перевитрату, що є на даний момент, для зняття обмеження. 

10.8. Швидкість підключення до серверів по SCP та FTP протоколам обмежена, у зв'язку з політикою дата-центру, до 100 Кб/сек.  

11.  Заборонений контент і ПЗ 

11.1. На VPS та виділених серверах заборонено розміщення сайтів порнографії, посилань на нього, еротики, посилань на неї, реклами, що мають еротичний або порнографічний вміст. 

11.2. На VPS та виділених серверах заборонено розміщення IRC-сервісів. 

11.3. На VPS та виділених серверах заборонено розміщення ПЗ для проведення масових розсилок, сабмітерів повідомлень, ботнетів, грабінга, фішинга, інших цілей, що перечать легальній роботі в мережі Інтернет.

11.4. На VPS заборонено розміщення torrent-клієнтів та трекерів (а також інших p2p сервісів файлообміну), download-клієнтів, DС++ клієнтів і серверів, файлосховищ, файлообміних сервісів, stream-проектів, відео- і фотосховищ, інших ресурсів з високим вжитком трафіку. 

11.5. На VPS та виділених серверах заборонено розміщення open proxy, open VPN, open DNS resolver, інших загальнодоступних сервісів (у тому числі з платним або приватним доступом), які можуть служити допоміжними засобами для протиправних дій в мережі Інтернет.

11.6. На VPS та виділених серверах заборонено розміщення мережевих сканерів, проксі-чекерів і подібного ПЗ.

11.7. На VPS та виділених серверах заборонені посилання на ПЗ і контент, що є неліцензійним, навіть якщо він не зберігається на сервері Клієнта. 

11.8. Видалення ресурсів, що порушують інтелектуальну власність, авторські та суміжні права країни розміщення, законодавство Німеччини, Росії, Естонії, України та країни розміщення, має бути виконане протягом 24 годин. В іншому випадку, IP серверу буде заблокована дата-центром. 

11.9. На VPS/VDS серверах заборонено розміщення ігрових серверів (WOW, Lineage, Minecraft).

11.10. На VPS та виділених серверах заборонено розміщення будь-якого ПЗ, пов'язаного з "отримання" (mining) кріптовалют (Bincoin і т.п.). 

11.11. На VPS та виділених серверах заборонений кардшарінг (cardsharing). 

11.12. На VPS і виділених серверах заборонено розміщення гэмблинг-сервісів (gambling), у тому числі партнерских програм, що з ними зв'язані. 

11.13. На VPS і виділених серверах заборонено розміщення проектів, що відносяться до HYIP-сфери, в тому числі партнерських програм, моніторингів тощо.

12. Гарантія рівня сервісу 

12.1. Компанія гарантує збереження доступності VPS-нод на рівні 99% в місяць. 

12.2. Статистика доступності виводиться на основі зовнішніх аналізаторів та надається клієнтам по окремому запиту.

12.3. В разі порушення пункту 12.1, кожен повний день (24 години) простою хост-машини з розміщеним на ній VPS Клієнта, компенсується Клієнтові в подвійному розмірі додатковим часом користування на майбутній період. 

12.4. Гарантія, описана в пунктах 12.1-12.3 не поширюється на послуги оренди виділених серверів. 

13. Партнерська програма, політика знижок

13.1. Компанія має партнерську програму, метою якої є надання Клієнту можливості залучення нових клієнтів для Компанії та отримання партнерського винагороди. З умовами Партнерської програми можна ознайомитися в особистому кабінеті білінг-панелі за адресою https://bill2fast.com/smartaffiliate/programs. Партнерська програма Компанії поширюється на клієнтів - фізичних осіб.

13.2. Не допускається реєстрація додаткових акаунтів в якості рефералів для себе самого. Партнерська винагорода за такі акаунти не виплачується.

13.3. Партнерські нарахування проводяться вiдповiдно до заявленних умов та залежить вiд типу послуг і обраного варіанту виплат, з якими можна ознайомитись в особистому кабінеті білінг-панелі за адресою https://bill2fast.com/smartaffiliate/programs.

13.4. Партнерська винагорода за залученого клієнта зараховується на партнерський аккаунт через 30 днів.

13.5. Виплата партнерської винагороди з партнерського аккаунта здійснюється за запитом учасника партнерської програми на особовий рахунок в Бiллинг-системі, на WME гаманець в системі WebMoney з комісією 9% (не менше 500 EUR і не більше 4900 EUR протягом календарного місяця), або на банківський рахунок клієнта з наступними умовами: від 500 до 1000 EUR на місяць - з комісією 49 EUR, від 1000 до 4 900 EUR на місяць - з комісією 9% від суми виплати.

13.6. У партнерській програмі беруть участь тарифи віртуальних виділених серверів, крім RU-EVO-SSD.

14.  Суттєві доповнення для тарифів OVZ на базі OpenVZ

14.1. Для включення модуля tun/tap для OVZ тарифів необхідно внести депозит у розмірі 9.9 євро на рахунок і сплатити вартість включення опції, у розмірі 4.9 євро. Депозит не може бути витрачений на послуги і не повертається Клієнтові, в разі надходження на його аккаунт скарг з приводу порушень, викладених в розділі 11 (Заборонений контент і ПЗ).

14.2. Зміна тарифів в межах OVZ виконується за умови оплати вже виставленого рахунку за старим тарифом (якщо такий є), а також рахунку, що враховує різницю між новим і старим тарифом. Якщо йде пониження тарифу — залишок, що враховує різницю у вартості тарифів, повертається на особовий рахунок Клієнта в Білінг-системі.

15. Додаткові послуги для виділених серверів

15.1. Виділення додаткових IP для виділених серверів відбувається за запитом у Відділ по роботі з клієнтами. У запиті необхідно вказати мету використання IP і сплатити виставлений рахунок. Заявка передається та розглядається в RIPE NCC. Термін виділення IP складає до 5 робочих днів. RIPE NCC має право відмовити у видачі IP при невідповідності цілей використання з керівним документом RIPE NCC (Ipv4 Address Allocation and Assignment Policies for the RIPE NCC Service Region). З актуальною версією цього документу можна ознайомиться на сайті www.ripe.net.

15.2. IP-KVM може бути підключений за допомогою звернення у Відділ технічної підтримки. В деяких випадках, за відсутності вільних комплектів KVM, підключення IP-KVM не здійснюється. 

15.3. Активація і продовження безкоштовних ISP Мanager ліцензій можливо лише для основного IP виділеного сервера. На додаткові ліцензії IP не активуються.

15.4. Підключення образу диска до KVM та установки ОС за вибором Клієнта здійснюється фахівцями Компанії (для комерційного ПP потрібне надання ліцензії) та коштує 40 євро. 

15.5. Будь-які апгрейди та установка додаткового апаратного забезпечення можливі лише за умови щомісячної оплати послуги flexi-pack. Розширене налаштування коштує 15 євро в місяць.

15.6. Якщо Клієнт відмовляється від додаткових послуг, таких як оренда Windows, послуга flexi-pack та додаткове апаратне забезпечення, то він сплачує місячну вартість послуги після припинення її надання.

15.7. Послуга трансферу сервера в аккаунт Клієнта в білінзі компанії HETZNEROnlineAG можлива лише за умови оплати компенсаційного платежу у розмірі 100% вартості встановлення за тарифом, що діє, вказаним на сайті www.fastvps.ru. В разі відсутності вартості встановлення для даної конфігурації серверу, Клієнт оплачує компенсаційний платіж у розмірі місячної плати оренди сервера за тарифом, що діє. Трансферу підлягають виключно конфігурації EX, PX, Dell.

16. Суттєві доповнення для тарифів FPS на базі Parallels

16.1. Тарифи FPS не беруть участь в партнерській програмі. 

16.2. На FPS тарифах заборонена організація послуг хостингу.

16.3. Зміна тарифів в межах FPS виконується за умови оплати вже виставленого рахунку за старим тарифом (якщо такий є), а також рахунку, що враховує різницю між новим та старим тарифом. Якщо йде пониження тарифу — залишок, що враховує різницю у вартості тарифів, повертається на особовий рахунок Клієнта в Білінг-системі.

16.4. На FPS тарифи не встановлюються модулі ядра, такі як tun/tap, NAT, nfs. 

17. SMS та e-mail інформування 

17.1. Реєстрація в білінг-системі Компанії означає автоматичну згоду Клієнта з отриманням інформаційних e-mail та SMS повідомлень, у тому числі з пропозиціями послуг Компанії. 

17.2. Відмова від отримання повідомлень можлива лише в разі повного закриття аккаунта Клієнта.

17.3. Компанія не відповідає за неотримання Клієнтом важливих інформаційних повідомлень за допомогою e-mail та SMS каналів, у зв'язку з ненадійністю даних каналів доставки інформації. 

18. Суттєві умови по виділенню IPv4 адрес і мереж

18.1. У зв'язку з повним вичерпанням адресного простору IPv4, на VPS/VDS та виділених серверах виділення мереж IP не виконується. Необхідність в IP адресах має бути погоджена перед замовленням. В разі відмови в наданні IP адрес, повернення засобів за послугу не здійснюється. 

19. Регламент надання безкоштовної технічної підтримки 

19.1. Компанія здійснює безкоштовну технічну підтримку за операціями, що вказані нижче. 

 19.2. Загальні операції.

19.2.1. Установка / перевстановлення операційної системи (якщо немає необхідності підключення образу). Для ОС Windows та FreeBSD використовується технічно оптимальне розбиття. 

19.2.2. Скидання адміністративного / root пароля операційної системи. 

19.2.3. Додавання додаткових IP на сервер. 

19.2.4. Зміна часового поясу. 

19.2.5. Збірка програмного масиву RAID після заміни жорсткого диска (також здійснюється для FreeBSD).

19.2.6. Виконання тесту оперативної пам'яті (memtester), виконання тесту жорстких дисків, виконання тесту процесора (звертаємо увагу, що тести пам'яті та процесора вимагають вимкнення серверу на 5-12 годин).

19.2.7. Перенесення сайтів з інших хостинг-провайдерів можливе за наявності технічної можливості, яка оцінюється фахівцем Компанії під час обговорення з Клієнтом за допомогою тікет-системи. 

19.2.8. Виконання діагностичних робіт для визначення причин непрацездатності (частковій непрацездатності) як сайтів, так і сервера. 

19.2.9. Стандартна перевірка сервера на предмет наявності вірусів антивірусом AVG (код сайтів не перевіряється).

19.2.10. Русифікація Windows 2008, 2012. 

19.2.11. Загальні операції виконуються лише для ОС Debian Linux (5.x, 6.x), CentOS Linux (5.x, 6.x), а також Windows 2008. 

19.3. Установка / конфігурація ПЗ. 

19.3.1. Панелі управління. 

19.3.1.1. Установка панелі управління хостингом ISPmanager Pro/Lite за умови придбання ліцензії на панель в Компанії FastVPS .

19.3.1.2. При використанні придбаних в Компанії ліцензій на панелі управління ISPmanager на сторонніх майданчиках, підтримка панелей не надається, можливе лише безкоштовне встановлення. Підтримка при необхідності отримується окремо у компанії-розробника (ISP Systems). 

19.3.1.3. Установка панелі управління хостингом FastPanel на VPS/VDS. 

19.3.2. Розширення PHP 

19.3.2.1. Установка mod_fcgid (PHP як FASTCGI, установка здійснюється лише за умови наявності панелі ISPmanager 4).

19.3.2.2. Установка eaccelerator (прискорення роботи сайтів за рахунок кешування PHP опкода). 

19.3.2.3. Установка Ioncube (потрібна для зашифрованих скриптів). 

19.3.2.4. Установка Zend Optimizer (потрібна для зашифрованих скриптів). 

19.3.2.5. Установка модулів PHP з стандартного репозиторія (curl, gd2, imagick, iconv). 

19.3.2.6. Пересбірка PHP без патча suhosin. 

19.3.2.7. Пересбірка РHP для підтримки Bundled GD (лише Debian). 

19.3.3. Інше ПЗ

19.3.3.1. Установка Nginx в якості реверс-проксі для зниження навантаження на сервер, прискорення роботи сайтів та роздачі статичного контента (без конфігурації кеша, установка здійснюється лише за умови наявності панелі ISPmanager).

19.3.3.2. Установка mod_rpaf, mod_rpaf 2 (потрібна при використанні Nginx для коректного відображення IP відвідувачів). 

19.3.3.3. Установка Java Jdk/jre. 

19.3.3.4. Установка Red5. 

19.3.3.5. Установка Sphinx для MySQL (система повнотекстового пошуку для БД). 

19.3.3.6. Установка Memcached. 

19.3.3.7. Установка OpenVPN (лише Debian, в разі VPS потрібна оплата депозиту відповідно  з пунктом 14.1) 

19.3.3.8. Скидання пароля MySQL. 

19.3.3.9. Установка rkhunter (ПЗ для пошуку руткітів).

19.3.3.10. Установка антивіруса AVG (ПЗ для пошуку вірусів, установка здійснюється лише в режимі ручного запуску, без автоматичного моніторингу). 

19.3.3.11. Установка Ejabberd (Jabber сервер, лише Debian) 

19.3.3.12. Установка Django (лише Debian).

19.3.3.13. Якщо в даному розділі не вказане інше, установка ПЗ можлива лише для ОС Debian Linux та CentOS Linux (стабільних версій). Установка ПЗ здійснюється в найбільш технічно оптимальній конфігурації. При необхідності суттєвих змін в конфігурації, потрібне додаткове узгодження з Клієнтом за допомогою тікет-системи.

19.3.3.14. Версії встановлюваного ПЗ обираються на підставі технічної доцільності, що визначається фахівцем Компанії (перевага віддається версіям, що знаходяться в репозиторії). Всі операції, не вказані в даному списку явно, виконуються після узгодження з технічною підтримкою за допомогою тікет системи. Найбільш технічно складні завдання вирішуються в порядку платного адміністрування.

19.3.3.15. Послуга безкоштовної технічної підтримки не поширюється на клієнтів, що здійснюють надання послуг віртуального хостингу за допомогою серверів Компанії. 

19.3.3.16. Компанія не гарантує повної працездатності серверів або сайтів після здійснення робіт по системному адмініструванню, у зв'язку з високою складністю і комплексністю систем та наявності чинників, не підконтрольних Компанії.

20. Відповідальність сторін, вирішення спорів 

20.1. В разі порушення умов договору Компанією, Клієнт має право вимагати відшкодування прямого майнового збитку, нанесеного йому цим порушенням. 

20.2. При порушенні умов договору Клієнтом, викладених в пунктах 8.4., 8.5 та 8.9. договорів, Компанія має право вимагати від нього відшкодування прямого майнового збитку, нанесеного їй цим порушенням.

20.3. Порушення зобов'язень унаслідок виникнення обставин непереборної сили вважаються простимими та не тягнуть за собою відповідальності. 

20.4. Непереборною силою (форс-мажор) є такі непередбачені і незалежні від сторін обставини, що настали після укладення договору сторонами (війна, землетрус, повінь, пожежа, ураган, заборони на діяльність влади, страйк, безлади та ін.), що робить неможливим часткового або повного виконання цього договору.

20.5. Сторони подовжують терміни виконань обов'язків, вказаних в договорі, відповідно на час дії обставин непереборної сили. 

20.6. У випадку, якщо дії обставин непереборної сили тривають більше чотирьох місяців, в обох сторін є право розірвати договір. При цьому витрати, що виникли в ході виконання договору, не відшкодовуються.

20.7. Сторона, що не сповістила іншу сторону письмово, протягом десяти днів про настання обставин непереборної сили, не має права посилатися на подібні обставини.

20.8. Всі розбіжності, що є між сторонами, вирішуються шляхом переговорів або листування. Якщо їх не вдається вирішити в такий спосіб, вони можуть бути вирішені у судовому порядку відповідно до права держави за місцем проживання Клієнта.

21.  Зміна договору та відмова від договору


21.1. Компанія має право в однобічному порядку змінювати тарифи, вказані в прейскуранті на домашній сторінці Компанії та в цьому договорі. Компанією можуть також змінюватися інші умови в однобічному порядку, якщо вони виходять з законодавчих актів, звичаїв, що існують в професійній сфері, з практики, що склалася між сторонами, або у зв'язку з технічним або інноваційним розвитком. Зміни можуть бути введені також у зв'язку з введенням конкретніших норм поведінки сторонами при досягнені мети цього договору. Про зміни умов договору Компанія сповіщає Клієнта через сповіщення на домашній сторінці не пізніше, ніж за один місяць до введення цих змін. Після чого зміни умов вводяться в цей договір.

21.2. Компанія не зобов'язана заздалегідь сповіщати Клієнта про зміни, якщо вона знижує ціни або вводить інші поліпшення для Клієнта.

21.3. При незгоді Клієнта з змінами умов договору, він може відмовитися від цього договору протягом одного місяця з моменту публікації змінених умов, про що він повинен повідомити Компанії. Якщо він мовчазним волевиявленням акцептував змінені умови, вважається, що договір набирає чинності в повному об'ємі.

21.4. Кожна зі сторін зобов'язана сповістити іншу про зміну своїх даних, що мають значення для договору настільки швидко, наскільки це можливо, не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з моменту таких змін.

21.5. Клієнт має право відмовитися від договору без вказівки причини, повідомивши Компанію про це у письмовій формі або за допомогою тікет-системи не пізніше, ніж за 7 календарних днів. Відмова від договору не звільняє Клієнта від обов'язку виконання зобов'язень, які виникли за час дії договору.

21.6. Компанія має право відмовитися від договору за поважних причин незалежним від компанії, сповістивши про це Клієнтів за два календарні місяці, про що вона оповіщає на своїй сторінці www.fastvps.ru.

21.7. Компанія має право відмовитися від договору без попереднього повідомлення, якщо діяльність Компанії обмежується відповідно до закону, підзаконних актів або договору.

21.8. У випадках, перерахованих в пунктах 20.6. та 20.7. Компанія повертає Клієнтові кошти за не виконані нею обов’язки.

Проанализируем Ваш сайт и сразу предложим лучший тариф

http://

Контакти

FASTVPS EESTI OÜ
Registrikood: 12101479
НСО: EE101469919

Rakvere 8, 41532 Jõhvi
Ida-Virumaa, Eesti Vabariik

 

Відділ продажу США

Телефонуйте з питань підключення, оплати і співпраці.
З усіх технічних питань, будь ласка,
звертайтеся в Службу підтримки

+1 (888) 802-36-30щодня з 01:00 до 17:00
Замовити дзвінокНапишіть нам
Перевірте Ваш відгук до FASTVPS зараз! ping 5.45.119.119
Scroll to top